Betingelser & Vilkår

 
Aftalens parter:

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Sweetkitchen afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Sweetkitchen" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:

På Sweetkitchen oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Sweetkitchen via salg@sweetkitchen.dk, eller pr. tlf. 33151287

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme pris-ændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Sweetkitchen er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra Sweetkitchen udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Sweetkitchen om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Sweetkitchen er først indgået, når Sweetkitchen ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen sendes fra Sweetkitchen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen, for de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:

Sweetkitchen yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til Sweetkitchen i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Sweetkitchen inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Sweetkitchen har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Sweetkitchen's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Sweetkitchen.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Sweetkitchen's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Sweetkitchen afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler Køber Sweetkitchen, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Sweetkitchen det modtagne beløb. Dette gælder ikke fødevarer, da der ingen returret er.

Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakkedistributører. Da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder. Køber betaler selv returportoen.

Forbehold for ændringer:

Sweetkitchen forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Ligeledes tages der forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte eller udgåede varer.

Levering:

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-2 dage. Varerne bliver sendt med GLS, og sendes til nærmeste pakkeshop, som vælges ved bestilling.Misbrug:

Misbrug af Sweetkitchen medfører til politianmeldelse.

 

Alle priser er incl. moms

Copyright © 2014 Sweetkitchen Sletten 6- CVR 25396634. All Rights Reserved.
EffectShop